TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00079 Rákóczibánya község belterületi vízrendezése nyitó.docx

Rákóczibánya önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében Rákóczibánya község belterületi vízrendezésének megvalósítására. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, vissza nem térítendő támogatással valósul meg, 25 millió forintból.

A projekt célja a meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújításával, gyepesítésével, új árkok kiépítésével a csapadékvíz rendezett, kártétel nélküli levezetése, környezeti káresemények megelőzése, valamint a település vízkár veszélyeztetettségének mérséklése. A projekt által érintett terület a község belterületén fekszik. Az építési munkálatok a következő ingatlanokat érintik: Rákóczibánya község belterület 98,126 hrsz. A település dél-nyugati részén a Fáklya utcában meglévő burkolt árok javítása, átépítése szükséges. A felújítás az elhasználódott leromlott állapotú burkolt és föld árkokat érinti. A csatorna befogadója a meglévő, üzemelő belterületi csapadékvíz elvezető rendszer.

A projektben megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 kódszámú „Élhető települések” című Felhívásból valósul meg. Rákóczibánya Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Rákóczibánya község belterületi vízrendezése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00079 azonosító számú pályázaton, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A megvalósítás tervezett befejezése 2025.11.30.

További információ kérhető:

Rákóczibánya Község Önkormányzata

06-32-557-500

rakoczibanya@rakoczibanya.hu