Költségvetés 2018: Nehezebb helyzetből indulunk, mint tavaly

Rákóczibánya önkormányzatának képviselő-testülete február 14-i ülésén fogadta el a település idei költségvetését.

A büdzsét az államháztartási és az önkormányzati törvény alapján készítettük el. Az önkormányzat bevételeit alapvetően az állami támogatás határozza meg. Az állami feladatok ellátását a központi költségvetés finanszírozza, idén az előző évhez viszonyítva 4 millió 278 ezer forinttal kapunk több pénzt a feladataink ellátására, mint tavaly. A központi többletet az óvodai feladatok ellátásához (bérek emelkedése) és a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához kaptuk címzetten. A közutak fenntartásának támogatása 293 ezer forinttal csökkent, míg a települési támogatásból 631 ezer forintot vontak el. (Ez utóbbiból finanszíroztuk a különféle támogatásokat, a szociális étkeztetést, a szociális tűzifa önrészét, a szippantást, stb.) Most erre jóval kevesebb jut.
Normatív állami támogatások jogcímen 47 millió 754 ezer forint támogatást kapunk, ebből kell finanszíroznunk a zöldterületek gondozását, a közvilágítást, a köztemetők fenntartását, a közutak fenntartását, ebből finanszírozzuk az egyéb kötelező feladatokat, a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a közművelődési és könyvtári támogatást, a szociális étkeztetést, az egyéb szociális feladatokat, illetve az óvodai feladatokat, a köznevelést és a gyermekétkeztetést.
A normatív támogatás mellett saját bevételek is szerepelnek a költségvetésben, ezek közül közhatalmi bevételként – iparűzési adó, helyi adó – 3 millió 50 ezer forintot jelent, míg az intézményi bevételek jogcímen 4 millió 948 ezer forintot terveztünk (Itt szerepelnek a kistérségnek és az óvodának továbbszámlázott tételek).
A 2017-es költségvetési évet 43 millió 472 ezer forintos költségvetési maradvánnyal zártuk, amelyből 2 millió 477 ezer forint a közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány, 37 millió 409 ezer forint az óvodát és idősek napközijét érintő TOP-os energiakorszerűsítési pályázat pénzmaradványa, 3 millió 586 ezer forint pedig az általános működés pénzmaradványa. Ez utóbbi tartalmazza a Belügyminisztériumtól a ravatalozó előtető helyreállítására kapott 1 millió 250 ezer forintot, illetve a 2018-as finanszírozás megelőlegezését, 1 millió 640 ezer forintot.
Az önkormányzat működési célú likvid hitel felvételével idén is számol, ez ugye naptári éven belül lejáró futamidejű hitel. Mértéke 2018-ban is – mint az elmúlt években mindig 3 millió forint.
Mivel költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni, így az átvett bevételek között szerepeltetünk 3 millió 609 ezer forint önkormányzati rendkívüli támogatást. Ezek figyelembe vételével az önkormányzat 2018-as költségvetési bevételi főösszege 102 millió 833 ezer forint.

Értelemszerűen az induló kiadási főösszeget is 102 millió 833 ezer forinttal terveztük. A kiadási oldal legnagyobb tétele – idén is – az óvoda működtetése. Az óvoda bevételi és kiadási főösszege 24 millió 303 ezer forint. Itt meg kell jegyezni, hogy az óvodára kapott állami normatíva csak 21 millió 257 ezer forint, amit idén is ki kell egészítenie az önkormányzatnak. Ebben az évben 3 millió 46 ezer forintot kell más feladattól elvennünk, és átcsoportosítanunk.
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása ebben az évben sem tudja ellátni a feladatait az állami normatívából, ezért a kistérségnek is ki kell fizetnünk 3 millió 312 ezer 424 forintot. Itt a család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez 459 ezer 183 forintot, az idősek nappali ellátásához 2 millió 195 ezer 835 forintot, a központi igazgatáshoz 571 ezer 645n forintot, a fogászati ügyelethez pedig 56 ezer 116 forintot kell hozzátennünk. További 540 ezer forintot az orvosi ügyeletért fizetünk a bátonyi önkormányzatnak.

Előző hír Következő hír