Intézmények

Rákóczibányai Vadvirág Óvoda

3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53.
Telefon: 06-32/357-201
E-mail: vadviragovoda@freemail.hu
Óvodavezető: Sándor Judit
1 csoportszoba létszám: 29 fő

Idősek Napközi Otthona

3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53.
Telefon: 06-32/787-106
Vezető: Vas Enikő
Tevékenység:

  • Szociális étkezés
  • Házi segítségnyújtás
  • Idősek Nappali Ellátása

Férőhelyszám: 30 fő

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

A településen a nyilvános könyvtári szlgáltatások azalábbi helyen vehetők igénybe:

3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53.

Telefon: 06-32/787-106

Nyitvatartási idő:

Kedd: 15:30 - 18:30

Csütörtök: 15:30 - 18:30

Vasárnap: 16:00 - 18:00

A településen a Könyvtári, Információs és Köyösségi Hely a Balassi Bálint Megyi Könyvtár szolgáltatóhelyeként működik.

Jegyző:

Pollák József

3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
Telefonszám:
06-32/557-500 (Rákóczibánya)
06/32/341-333 (Kazár)
E-mail:
rakoczibanya@rakoczibanya.hu
kazar@kazar.hu
Fogadónap:
Kedd 8:00-12:00